شانزدهمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن

۱۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۸ خبر
مسابقات دانشجویی روز بتن
بازدید مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران  از مرکز تحقیقات بتن و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

بازدید مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران از مرکز تحقیقات بتن و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

۰۴ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۸ خبر
مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران از مرکز تحقیقات بتن و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بازدید نمودند.