اهداف

با توجه به لزوم توسعه تحصیلات تکمیلی در رشته های فنی و مهندسی و ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته ها، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند اقدام به تأسیس مرکز تحقیقات بتن و آسفالت نمود. هدف از تأسیس این مرکز توسعه و اعتلای علمی صنعت بتن و آسفالت و ارائه خدمات مهندسی و ارتقای دانش فنی در زمینه بتن و آسفالت و فراهم آوردن شرایط مناسب تحقیق و پژوهش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته مهندسی عمران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف فوق، اهم فعالیت های مرکز تحقیقات عبارتند از: انجام تحقیقات علمی و پژوهشی در سطوح دانشگاهی، ملی، منطقه ای و بین المللی و همکاری با پژوهشگران اعم از حقیقی و حقوقی شامل اساتید و دانشجویان و نخبگان علمی در سطوح مختلف که در زمینه بتن و آسفالت تحقیق و فعالیت می کنند. همکاری با مراکز تحقیقاتی، سازمان ها و مراجع ذیصلاح، ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، فنی و آزمایشگاهی به مؤسسات و سازمان های خصوصی و دولتی و نهادها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از دیگر فعالیتهای این مرکز خواهد بود.